icon
خودروی خود را اجاره دهید
icon
ورود / ثبت نام

فا
فا
en
قوانین عبور
با مطالعه قوانین عبور از خدمات ما استفاده کنید
قوانین و مقررات موسسه کرایه خودرو عبور
- عبور، خود را موظف می داند که در روز تحویلِ خودرو به شرکت، ودیعه نقدی – که به صورت امانت نزد شرکت بوده- را عودت دهد. از این مبلغ حدود یک میلیون تومان کسر می شود و بابت خلافی به صورت امانی نزد شرکت باقی می ماند و پس از محاسبه، بعد از 14 روز کاری به همراه چک بازگردانده می شود.

- در صورت تحویل خودرو به شرکت پیش از زمان مقرر شده در قرارداد، با هماهنگی با دفتر مجموعه، هیچ مبلغ اضافه ای دریافت نمی شود.

- در صورت نیاز به طرح ترافیک، با اعلام به شرکت، طرح توسط شرکت خریداری شده و مشکلی از بابت حضور در مکان های طرح ترافیک نخواهید داشت.

- بدیهی است، هزینه های مربوط به عوارض جاده ها بر عهده مشتری محترم می باشد.

- عبور، بابت کنسلی رزرو، هیچ مبلغی دریافت نمی کند.

- کیلومتر مجاز حرکت خودروهای آلمانی در هر 24 ساعت 150 کیلومتر، خودروهای کره ای و ژاپنی 200 کیلومتر و برای خودروهای ایرانی این عدد به 250 کیلومتر می رسد که مبلغ مازاد بر استفاده از اعداد ذکر شده، به نسبت کیلومتر مجاز آن خودرو، محاسبه خواهد شد. برای تسریع در امر محاسبه، عبور این امکان را فراهم کرده است که تمامی افراد از هر نقطه ای تنها با دسترسی به اینترنت، می توانند در سایت این محاسبه را انجام دهند.

- چنانچه خودرو در زمان کرایه شده تصادفی داشته باشد، نیاز است حتما کروکی راهنمایی رانندگی به شرکت تسلیم شود و در غیر این صورت تمامی خسارات بر عهده مشتری می باشد.

مدارک مورد نیاز:
- به همراه داشتن شناسنامه، کارت ملی و گواهینامه با حداقل اعتبار 6 ماه، برای عقد قرارداد اجاره خودرو الزامی است.

- داشتن سن قانونی نیز یکی از الزامات اجاره خودرو می باشد.

- عبور با در نظر گرفتن شرایط مشتریان عزیز، سه مدل اجاره خودرو پیشنهاد می کند که با توجه به انتخاب هر یک از این سه، مدارک مورد نظر برای عقد قرارداد متفاوت است که هر یک را به تفکیک توضیح می دهیم:

مدل اول: کرایه خودرو بدون راننده
در این شرایط یک چک یا سند به مبلغ خودروی اجاره شده و همچنین ودیعه ای – که بستگی به مبلغ خودرو دارد- به عنوان ضمانت، توسط شرکت دریافت می شود و پس از تحویل خودرو به شرکت، در زمان تعیین شده در قرارداد به مشتری برگردانده می شود.

مدل دوم: کرایه خودرو با راننده
در این مورد از آنجا که راننده از سمت شرکت فرستاده می شود، مسئولیت ماشین – در حدود صدمات ناشی از رانندگی- با راننده است. با انتخاب این گزینه تنها مبلغ اجاره خودرو پرداخت می شود و نیاز به گذاشتن ودیعه یا چک و سند نزد شرکت نیست.

مدل سوم: اجاره خودرو با همراه
این گزینه برای افرادی طراحی شده است که به هر دلیلی توانایی یا تمایل به گذاشتن ودیعه ندارند. این مورد بیشتر برای اجاره ماشین عروس کاربرد دارد. مشتری با پرداخت هزینه ای ناچیز درخواست حضور فردی به عنوان همراه از سمت شرکت با ماشین عروس می کند. در این صورت اجاره کننده ماشین عروس، علاوه بر پرداخت مبلغ اجاره خودرو، تنها به عنوان ضمانت، چک یا سند به مبلغ خودرو در نزد شرکت به امانت می گذارد و نیازی به گذاشتن ودیعه ندارد.